Hit - élet

Az egyházközség hitéleti eseményeiről adunk közre szöveges-képes ismertetéseket.

Liturgikus naptár 2019.

 

 

Március 25. hétfő 

Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Szentmise 17.00

Április 5. péntek

Keresztút a templom előtti Kálvárián 

19.30, utána szentmise

Április 14. vasárnap 

Virágvasárnap 

barkaszentelés 10.00 és 11.15

Április 15 - április 20. 

Nagyhét 

Nagypéntek: szigorú böjt!

Április 20. szombat 

Nagyszombat 

liturgia 17.30, körmenet 18.30

Április 21. vasárnap 

Húsvét, a legnagyobb keresztény ünnep 

szentmise 10.00, 11.15

Április 28. vasárnap 

Isteni Irgalmasság vasárnapja

imaóra 15.00

Április 29 - május 3.

Zarándoklat

Horvátország

Május 

Szűz Mária hónapja 

litánia mise előtt

Június 2. vasárnap 

Elsőáldozás a 11.15 szentmisén

 

Június 9. vasárnap 

Pünkösd, a Szentlélek ünnepe 

szentmise 9.30, 11.15

Június 16. vasárnap 

Szentháromság ünnepe 

szentmise 9.30, 11.15

Június 19. kedd 

Kijelölt templom, szentségimádás

 

Június 23. vasárnap 

Úrnapja, oltáriszentség ünnepe 

szentmise 9.30, körmenet

 

4 virágsátor készítése a templom előtt

 

Július 28. vasárnap 

Szent Anna ünnepe, (búcsú) 

szentmise 9.30, agapé

 

Leányfalu védőszentje

 

Augusztus 15. csütörtök 

Nagyboldogasszony ünnepe parancsolt ünnep! 

szentmise 17.30

Augusztus 20. kedd 

Szent István ünnepe 

szentmise 9.00

Szeptember 8. vasárnap 

Tanévnyító szentmise 

11.15 táskaszentelés

Október 

Szűz Mária hónapja 

rózsafűzér szentmisék előtt

Október

Zarándoklat

Magyarország, Igla és környéke

Október 13. vasárnap 

Betegek szentségének feladása

a 10.00 szentmise keretében

Október 23. szerda 

Nemzeti ünnep

szentmise 9.00

November 1, péntek 

Mindenszentek ünnepe parancsolt ünnep! 

szentmise 10.00

November 2. szombat 

Halottak napja 

szentmise 17.30

November 17. vasárnap 

Szent Erzsébet ünnepe 

szentmise 10.00, 11.15

 

segítők munkájának megköszönése 

erzsébet-kenyér osztása

December 1. vasárnap 

Advent, várakozás Urunk eljövetelére

 

December 8. vasárnap 

December 8. vasárnap Szent Miklós várás a 11.15 szentmisén

szentmise 10.00, 11.15

December 10. kedd 

Koroncz atyára emlékezünk

 

December 24. kedd 

Jézuska várás 

15.00 a templomban

 

Istenes versek 

este 22.30 a templomban

 

Éjféli mise 

23.00, utána tábortűz

December 25. szerda

Karácsony ünnepe parancsolt ünnep! 

szentmise 10.00, 11.15

December 26. csütörtök

Karácsony, Szent István diakónus 

szentmise 10.00

December 31. kedd 

Szentségimádás (16.00), Hálaadás

szentmise 17.00

2020. január 1. szerda 

Újév, Szűz Mária, Isten Anya ünnepe 

szentmise 10.00, 17.00

hétfő, 24 augusztus 2015 13:31

Szentségekben részesülni, hogy jobban megértsük Istent és a Világot!

Krisztusban Kedves Testvérek!

A közösségben megélt kenyértörés közelebb hozza számunkra hitünk szent titkait. A szentmise kegyelmi adományait semmi sem pótolja! Nagyon fontos az úr napját megszentelni, a vasárnapi szentmise nélkül nem lehet az embernek Krisztusban kiteljesednie.

Ahogy Jézus mondta tanítványainak: „Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet annak örök élete lesz”.

Keresztség szentsége:

Fontos tudnivalók a keresztelés feltételeiről. A szülők egy hónappal a keresztelés előtt jelentkezzenek időpont egyeztetésre. Legalább a keresztelés napján vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Ezt számon kérem, főleg az édesapák részéről, akik kevésbé vesznek részt a keresztelő előkészületeiben. Keresztszülők közül legalább az egyiknek római katolikusnak kell lennie és rendelkeznie kell a keresztlevéllel.

Megjegyezném, hogy a keresztelőt tiszteljük meg az öltözékünkkel is! A régi világban - amit ma talán sokan megmosolyognak,- akármilyen szegények voltak az emberek, mindenkinek volt ünneplő ruhája.

Első szentáldozás: Mindig nagy élmény a tiszta lelkű gyermekek Isten felé vezetése. Köszönöm a szülőknek, hogy hittanra járatják a gyermekeiket. Jó lenne, ha misére is eljönnének velük, legalább ünnepekkor.

Bérmálás: A keresztény felnőttség szentségének felvételéhez a fiataloknak még sokat kell tanulniuk hitük és vallásuk elmélyítésében.

Házasság szentsége: Kérem a házasulandókat, hogy a szertartás előtt három hónnappal jelentkezzenek időpont egyeztetésre.

Betegek kenete(helytelenül utolsó kenet): A súlyos betegek vagy a 65. életévüket betöltött személyek évente egyszer, kérjék a felvételét! Egy őszi vasárnapi szentmisén fogom kiszolgáltatni a betegek szentségét. Aki nem tud eljönni, annak szívesen kiszolgáltatom az otthonában.

Kedves leányfalusi lakosok! Köszönöm, hogy a rendszeresen fizetett egyházadójukkal biztosítják a templom, plébánia, kántorház, temető fenntartását, működését.

A püspöki kar jóváhagyása által az egyházadó mértéke a jövedelem 1%-nak felajánlása. Természetesen mindenki lelkiismerete és lehetősége szerint támogassa az egyházat!

                                                                                                                                                             Szalay Zoltán  plébános

Utoljára frissítve: hétfő, 24 augusztus 2015 13:37
kedd, 10 január 2012 08:34

Főpásztori vizitáció 2011-ben

2011 elején zajlott le Leányfalun főpásztorunk, Dr. Erdő Péter bíboros atya vizitációja (hivatalos ellenőrző látogatása). Egy ilyen vizitáció nemcsak egyházi esemény egy település életében, mivel az ország főpásztora a település egyházi vonatkozásainak vizsgálatán kívül képet nyer a helyszínen a település életének egyéb vonatkozásairól is. Gyalog megtett kisebb útjai alatt benyomásokat szerezhetett a falu életéről.

Utoljára frissítve: hétfő, 30 január 2012 08:11
péntek, 06 január 2012 10:43

Zoltán atya szentbeszédeiből

2009-ben, 2010-ben és 2013-ban elhangzott szentbeszédek leírása és közreadása nem lehet érdektelen, mivel témájuk kapcsolódik az adott evangéliumi részletekhez, így az elhangzó gondolatok továbbelmélkedésre adnak lehetőséget.

Utoljára frissítve: hétfő, 30 december 2013 09:24
szombat, 24 december 2011 10:23

A korábbi zarándoklatokról

A korábbi évek zarándoklatainak rövid leírásait találja itt meg.

Utoljára frissítve: hétfő, 16 október 2017 08:18