hétfő, 24 augusztus 2015 13:31

Szentségekben részesülni, hogy jobban megértsük Istent és a Világot! Kiemelt

Krisztusban Kedves Testvérek!

A közösségben megélt kenyértörés közelebb hozza számunkra hitünk szent titkait. A szentmise kegyelmi adományait semmi sem pótolja! Nagyon fontos az úr napját megszentelni, a vasárnapi szentmise nélkül nem lehet az embernek Krisztusban kiteljesednie.

Ahogy Jézus mondta tanítványainak: „Aki eszi az Én testemet és issza az Én véremet annak örök élete lesz”.

Keresztség szentsége:

Fontos tudnivalók a keresztelés feltételeiről. A szülők egy hónappal a keresztelés előtt jelentkezzenek időpont egyeztetésre. Legalább a keresztelés napján vegyenek részt a vasárnapi szentmisén. Ezt számon kérem, főleg az édesapák részéről, akik kevésbé vesznek részt a keresztelő előkészületeiben. Keresztszülők közül legalább az egyiknek római katolikusnak kell lennie és rendelkeznie kell a keresztlevéllel.

Megjegyezném, hogy a keresztelőt tiszteljük meg az öltözékünkkel is! A régi világban - amit ma talán sokan megmosolyognak,- akármilyen szegények voltak az emberek, mindenkinek volt ünneplő ruhája.

Első szentáldozás: Mindig nagy élmény a tiszta lelkű gyermekek Isten felé vezetése. Köszönöm a szülőknek, hogy hittanra járatják a gyermekeiket. Jó lenne, ha misére is eljönnének velük, legalább ünnepekkor.

Bérmálás: A keresztény felnőttség szentségének felvételéhez a fiataloknak még sokat kell tanulniuk hitük és vallásuk elmélyítésében.

Házasság szentsége: Kérem a házasulandókat, hogy a szertartás előtt három hónnappal jelentkezzenek időpont egyeztetésre.

Betegek kenete(helytelenül utolsó kenet): A súlyos betegek vagy a 65. életévüket betöltött személyek évente egyszer, kérjék a felvételét! Egy őszi vasárnapi szentmisén fogom kiszolgáltatni a betegek szentségét. Aki nem tud eljönni, annak szívesen kiszolgáltatom az otthonában.

Kedves leányfalusi lakosok! Köszönöm, hogy a rendszeresen fizetett egyházadójukkal biztosítják a templom, plébánia, kántorház, temető fenntartását, működését.

A püspöki kar jóváhagyása által az egyházadó mértéke a jövedelem 1%-nak felajánlása. Természetesen mindenki lelkiismerete és lehetősége szerint támogassa az egyházat!

                                                                                                                                                             Szalay Zoltán  plébános

Megjelent: 575 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 24 augusztus 2015 13:37
Tovább a kategóriában: Zoltán atya szentbeszédeiből »