Nyomtatás
szerda, 04 január 2012 16:11

A temető rendje

A temető tulajdonosának, a leányfalui Szent Anna Egyházközség képviselőtestületének  rendelete a temető használatáról. (2007. július 1.)
A TEMETŐ RENDJE
A leányfalui Római Katolikus Szent Anna Egyházközség (2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14.sz.) mint a leányfalui felekezeti temető tulajdonosa és fenntartója, a temető rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
•    A temető a katolikus egyház felekezeti temetője, amely köztemetőként működik, ahová felekezethez való tartozásra, vagy egyéb megkülönböztetésre tekintet nélkül bármely elhalt eltemethető, a következő korlátozással: csak annak biztosítunk sírhelyet, aki leányfalui állandó lakos, vagy akiknek őseik ebben a temetőben nyugszanak, a sírhelyet megváltották, meghosszabbították és a rátemetkezést a vonatkozó törvény engedi!
•    A temetés egyházi, vagy polgári szertartással egyaránt lebonyolítható.
•    A nyitvatartási időben csak a temető kiskapui vannak nyitva, a nagykapuk minden időben zárva vannak. Indokolt esetben a kulcs elkérhető a Plébánián.
•    Teherautóval, kis teherautóval, utánfutós személygépkocsival, személyautóval behajtani csak külön engedéllyel szabad, vasárnapi napokon síremlékkészítés, vagy egyéb, a sírok személyes gondozásán kívüli munkavégzés tilos.
•    A temető területén bárminemű szemét lerakása tilos, ennek ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal közterület-fenntartója végzi, és a rendelkezés megszegőit a Polgármesteri Hivatal bírsággal sújtja.
•    A temető területén kutyát sétáltatni tilos.
A sírhelyek
•    A sírhelyek kijelölési joga és kötelezettsége az egyházközség megbízottjának feladata.
•    A sírhelyek a Plébániai Hivatalban válthatók, amelyért a mindenkori sírhelydíj fizetendő.
•    A megváltott sírhely használata 25 évre terjed, amely meghosszabbítható. Esetleges ’rátemetéskor’ újabb 25 évre kell megváltani a sírhasználatot.
•    A sírhely előre nem váltható, csak az elhalálozáskor.
•    Holttestre sírnyitási engedéllyel lehet rátemetni (10 év porladási időt követően), amelyet a szentendrei tisztiorvos ad ki.
A sírhely mérete:
•    Szélessége: 90 cm (duplasír: 190 cm)
•    Hosszúsága: 210 cm,
•    A síremlék szélessége azonos kell, hogy legyen a sírhely méretével, azon nem terjeszkedhet túl.
•    A temetőbe sírbolt nem építhető.
•    Síremléket csak a fenntartó – Egyházközség – előzetes engedélyével szabad építeni. A felállítandó síremlék méreteit is feltüntető egyszerű vázrajzot köteles a síremlék kivitelezője előzetesen a Plébániai Hivatalban jóváhagyatni. A jóváhagyási kérelem tartalmazza a tulajdonos, a hozzátartozó és a kivitelező nevét, címét, a síremlék helyét. A kivitelezés idejét a kivitelező köteles a Plébánián bejelenteni.
•    Az engedélyezett időben a munka megkezdhető, az egyházközség megbízottja ellenőrzi az elkészült síremléket, hogy az előírásoknak, illetve az engedélyezett tervnek megfelel-e.
•    A síremlék kivitelezője köteles az építkezési törmeléket, az érintett területről elszállítani, és a területet tisztán átadni.
•    A hely kegyeleti jellegére, továbbá arra, hogy a temetőt jelentős számban a hozzátartozók vasárnap és ünnepnapokon keresik fel, ezen a napokon síremlék építésével kapcsolatos bármilyen jellegű munka végzése tilos.
•    A sírhely használati idő letelte után, amennyiben meghosszabbításra nem kerül sor, a sírhely újból kiadható.
•    Ez esetben a fenntartó – amennyiben a hozzátartozó a síremléket nem szállítja el – azzal mint tulajdonos szabadon rendelkezik és azt a sírhelyről elszállíthatja.
A sírhelyek gondozása:
•    A sírhelyek ápolása, gondozása a hozzátartozók kötelessége. A durván elhanyagolt sír hálátlanságot mutat, amelyet az utánunk jövők sem fognak másképp tenni! Ha a hozzátartozó nem tud megfelelő rendszerességgel kijárni a sír gondozására, kell, hogy találjon olyan kialakítást, beültetést, hogy annak gondozása ne kívánjon gyakori látogatást.
 
________________________________________


Megjelent: 1563 alkalommal Utoljára frissítve: hétfő, 30 január 2012 08:03