Szent Anna énekkar

A kórus magját leányfalui katolikus és református hívek, valamint nem hívők képezik, de egyes előadásoknál rendszeresen kiegészül a szomszédos települések (Szentendre, Pomáz) zeneiskolai tanáraival, ritkábban zeneakadémiai hallgatókkal.

2012. március 12. (hétfő), 17:29

Szent Anna kórus és zenekar

A Szent Anna kórus és zenekar kezdeményezésemre jött létre. A kórus első bemutatkozása 2003. december 7-én a vasárnapi szentmisén volt. A kezdetektől és azóta is szorosan kötődik Leányfalu római katolikus egyházközségéhez, a nevét is a plébániatemplomra utalva vette fel.

A kórus magját leányfalui katolikus és református hívek, valamint nem hívők képezik, de egyes előadásoknál rendszeresen kiegészül a szomszédos települések (Szentendre, Pomáz) zeneiskolai tanáraival, ritkábban zeneakadémiai hallgatókkal.

A zenekarban többségében a szentendrei Vujicsics Tihamér Alapfokú Művészetoktatási Intézményben oktató tanárok játszanak. Lehetőleg ugyanazokat az énekes szólistákat hívjuk előadásainkra (Rácz Éva szoprán, Huszár Anita alt, Pálmai Árpád tenor, Pánczél Kristóf basszus), akik szintén régiónkban laknak (Vác, Esztergom, Szentendre).

Eddigi működésünk során 6 Mozart misét, 1-1 misét Josquin-től, Monteverditől és Schuberttől, valamint Kodály Missa brevisét szólaltattuk meg, mindig liturgikus keretek között.

Minden évben ünnepi előadással készülünk plébániatemplomunk búcsújára, valamint többször játszottunk már szintén mise keretében Szentendrén a Péter Pál templomban és Budakalászon a Szent Kereszt Felmagasztalása templomban. Minden alkalom nagy lelki élmény a résztvevő kórustagoknak és zenészeknek, valamint a misén jelenlévő híveknek. Ezeknek a műveknek igazán liturgikus keretben, eredeti funkciójukban van a legátütőbb hatása. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az oratorikus ünnepi misékre számosan eljönnek olyanok is, akik egyébként katolikus liturgián nem szoktak részt venni.

A zene révén azonban akaratlanul is szereplőivé válnak a liturgiának, és lehet, hogy pont ez indítja el őket Egyházunk irányába.

2011-ben a Liszt-év kapcsán Liszt egyházi műveiből szólaltattunk meg koncerten és a miseliturgia keretében.

Célunk, hogy a liturgia részeként felhangzó előadások mellett a falu teljes közösségét is szolgáljuk közös munkánkkal, éneklésünkkel. A kórussal való mindennapi foglalkozásban, a próbákon való betanításban oroszlánrészt vállal Séra Anna, a művek előadásában pedig állandó karnagyunk Méhes Imre. Áldozatos munkájuk kórusunk színvonalas működésének záloga, köszönet érte mindkettőjüknek!

Richter Pál